Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Download ebook Pengantar Memahami Al Fiyah Ibnu Malik 3 Jilid

 Pengantar Memahami Al Fiyah Ibnu Malik 3 JilidKitab Alfiyyah Ibnu Malik merupakan adikarya luhur Imam Ibnu Malik al Andalusi, dengan seribu nadlom berbahar rojaz. Beliau kupas pokok-pokok dan hampir seluruh tujuan-tujuan ilmu Nahwu (Maqoshid an Nahwiyyah) dengan menggunakan bahasa yang ringkas dan mudah dipahamai. dan Kitab ini akan menghantarkan pemahaman kitab alfiyyah ibnu Malik secara mendetail dan meyeluruh.

Dengan melihat hal tersebut Penguasaan pokok-pokok dan tujuan-tujuan ilmu Nahwu (Maqoshid an Nahwiyyah) mutlak diperlukan, karena menguasai Ilmu Nahwu secara mendetail merupakan kunci dan syarat untuk dapat mengakji ajaran Islam secara luas dan mendalam.

Karena Ilmu Nahwu dan Ilmu Shorof diciptakan pengahantar memahami ilmu-ilmu agama Islam, seperti illimu Fikih, Ilmu Tauhid, Ilmu Tasawwuf, terlebih untuk memahami kandungan makna Al Quran dan Hadits. Maka untuk mempelajari Islam secara mendalam haruslah mempelajari Ilmu Nahwu dan Shorof terlebih dulu. Termasuk dengan membaca buku ini, Ada akan terbantu dalam memahami tentang Islam.

DOWNLOAD PENGANTAR ALFIAH IBNU MALIK PDF

Post a Comment for "Download ebook Pengantar Memahami Al Fiyah Ibnu Malik 3 Jilid"