Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hukum Berzina Dengan Bantal

Hukum Berzina Dengan Bantal. Dosa Zina Juga Bertingkat Sesuai Waktu, Tempat. Hal ini dimaksudkan dengan melampiaskan hawa nafsu tetapi bukan dengan pasangan.

Allah SWT melarang perbuatan zina dan menganjurkan umatnya untuk menahan syahwat apabila mereka belum menikah (baca hukum pernikahan dan syarat pernikahan dalam islam ). Artinya : Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipatgandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia. Banyak sebagian orang yang bertanya-tanya, Apa Hukum Berzina Dengan Tangan Sendiri Menurut Islam.

Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian.

Dasar hukum berzina dalam Islam yang pertama adalah sebuah hadis yang memerintahkan agar selalu menjaga kemaluan.

Terdapat pengharaman hukum menikah dengan laki-laki yang pernah berzina dengan orang lain. Dalam agama Islam, aktivitas-aktivitas seksual oleh lelaki/perempuan yang telah menikah dengan lelaki/perempuan yang bukan suami/istri sahnya, termasuk perzinaan. Seseorang yang berzina dengan mahramnya (seperti ibunya, kakak perempuan, adik perempuan) lebih besar dosanya daripada yang berzina dengan selainnya.

Post a Comment for "Hukum Berzina Dengan Bantal"