Silabus Bahasa Arab Kelas 8 MTs (KMA 183)

Silabus Bahasa Arab Kelas 8 Semester 1 dan 2 MTs (KMA 183) menjadi salah satu kelengkapan perangkat pembelajaran Bahasa arab yang wajib dimiliki oleh guru sebagai dasar untuk mengembangkan RPP Bahasa Arab.Silabus Bahasa Arab Kelas 8 MTs ini disusun berdasar pada KMA 183 dan KMA 184 sebagai regulasi baru atas pelaksanaan pembelajaran PAI dan Bahasa Arab di Madrasah. KMA ini hingga kini menjadi

Post a Comment

0 Comments