Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Terjemah Mukhtasar Abdillah Al-Harary | Tauhid - Fiqih - Tasawuf. pdf

 

Terjemah Mukhtasar Abdillah Al-Harary 

Tauhid - Fiqih - Tasawuf


Ini adalah Mukhtasar (ringkasan) yang memuatkan sebahagian besar asas ilmu agama yang tidak boleh bagi setiap orang mukalaf1 untuk mengabaikannya (wajib diketahui), iaitu berkaitan akidah, masalah-masalah fekah, mulai dari cara bersuci hingga haji, beberapa hukum tentang muamalat. Semuanya dalam (lingkungan) mazab Imam asy-Syaafii. 

Kemudian penjelasan tentang dosa-dosa hati dan anggota badan seperti lidah dan lainnya. Asal kitab ini adalah karya sebahagian para ahli fiqh Hadhralmaut, yaitu Abdullah ibn Husain ibn Thahir.

Kemudian dilengkapi dengan banyak tambahan tentang masalah-masalah penting, dengan membuang pembahasan mengenai tasawwuf yang dia sebutkan dan merubah sebahagian kalimat-kalimatnya tanpa menyebabkan perubahan pada asas masalah. Adakala kami menyebutkan pendapat yang dikuatkan (tarjih) oleh sebahagian ahli fekah mazhab Syaafii seperti al-Bulqini karana lemahnya pendapat dalam kitab asalnya. Maka hendaklah setiap mukalaf bersungguh-sungguh mempelajari kitab ini agar diterima amalnya. 

Kami namakan kitab ini: Mukhtasar Abdillah al Harary al Kafil bi Ilmad-Din adDharuri (Ringkasan Abdullah al Harari yang memuatkan asas ilmu agama yang wajib).


Silahkan Download Kitabnyaa Disini.

Post a Comment for "Terjemah Mukhtasar Abdillah Al-Harary | Tauhid - Fiqih - Tasawuf. pdf"