Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Istighatsah Menyingkap Ruang-ruang Spiritual. pdf

Istighatsah Menyingkap Ruang-ruang Spiritual


 Istighatsah Menyingkap Ruang-ruang Spiritual adalah Buku Doa Istighatsah, berdasarkan al-Quran dan al-Hadits juga tuntunan para Ulama yang disusun oleh Bapak KH Muchtar Adam.

Pada kata pengantar buku ini KH. Muchtar Adam memberikan kajian tentang kata Istighatsah dari segi bahasa dan juga Istilah, dengan memaparkan dahulu asal pengambilan (Musytaq atau Istiqaq) kata Istighatsah dari literatur Ilmu Sharaf, yang dipadukan dengan sinonim kata yang ada pada penggalan ayat-ayat Al-Qur'an yang didalamnya ada kalimat atau kata yang sama turunanya dengan kata Istighatsah.

Hal yang menarik dari kesimpulan beliau dalam sinonim dan pengguna'an kata Istighatsah itu artinya meliputi:

  1. Permohonan agar diberi hujan
  2. Permohonan agar diberi air
  3. Permohonan agar diberi cahaya
  4. Permohonan agar diberi rahmat
  5. Permohonan agar diberi pertolongan
  6. Permohonan agar diberi rezeki
  7. Permohonan agar diberi kemenangan
  8. Sinonim dengan doa permohonan atau isti‘├ónah
  9. Sinonim dengan isti’├ódzah (permohonan perlindungan)

0

Post a Comment for "Istighatsah Menyingkap Ruang-ruang Spiritual. pdf"